Chi tiết văn bản

49/2019/QH14
22/11/2019
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số: 49/2019/QH14
Luật
Quốc Hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội
VĂN BẢN KHÁC

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH