Chi tiết văn bản

48/2019/QH14
22/11/2019
Luật Dân quân tự vệ số: 48/2019/QH14
Luật
Quốc Hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội
VĂN BẢN KHÁC

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH