Chi tiết văn bản

53/2019/QH14
26/11/2019
Luật Lực lượng dự bị động viên số: 53/2019/QH14
Luật
Quốc Hội
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội
VĂN BẢN KHÁC

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH