select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 06/2022/TT-BTP Thông tư số 06/2022/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 25/10/2022 25/10/2022
2 25/2020/NĐ-CP Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 28/02/2020
3 24/2020/NĐ-CP Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
4 16/2020/NĐ-CP Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 03/02/2020
5 07/KH-HĐPH Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật mới (Đợt 1 năm 2020) 06/01/2020
6 11/BTP-PBGDPL V/v phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020 02/01/2020
7 99/2019/NĐ-CP Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 30/12/2019
8 99/2019/NĐ-CP Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 30/12/2019
9 54/2019/QH14 Giới thiệu luật chứng khoán số 54/2019/QH14 16/12/2019
10 48/2019/QH14 Tài liệu giới thiệu Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 13/12/2019
11 57/2018/QH14 Tài liệu họp báo cáo công bố Luật Lao động năm 2019 (Ngày 26 tháng 12 năm 2019) 13/12/2019
12 46/2019/QH14 Tài liệu giới thiệu Luật Thư viện 12/12/2019
13 21/2019/TT-BNNPTNT Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT của Bộ NN & PTNT: Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi 28/11/2019
14 54/2019/QH14 Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 26/11/2019
15 53/2019/QH14 Luật Lực lượng dự bị động viên số: 53/2019/QH14 26/11/2019
16 48/2019/QH14 Luật Dân quân tự vệ số: 48/2019/QH14 22/11/2019
17 49/2019/QH14 Luật số 49/2019/QH14 của Quốc hội : Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 22/11/2019
18 49/2019/QH14 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số: 49/2019/QH14 22/11/2019
19 46/2019/QH14 Luật thư viện số: 46/2019/QH14 21/11/2019
20 45/2019/QH14 Bộ Luật Lao động số: 45/2019/QH14 20/11/2019
<<<1>>>

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH